Programa Arde Lucus viernes 17 Junio 2011

HoraActividad
17:00INAVGVRACIÓN DEL MACELLVM Pr. Mayor
17:00APERTVRA DEL CAMPAMENTO DE LOS HERREROS Pr. de la Constitvción
17:00APERTVRA DO ASENTAMENTO DE TARANIS Pr. de Campo Castelo
17:15BENDICIÓN DOS DEUSES Ó MACELLVM Pr. Mayor
17:30INAVGVRACIÓN DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI Carril das Estantigas (Solar lado canil)
17:45A CONSTRVCIÓN DA MOENIVN DE LVCVS AVGVSTI Pr. Mayor
18:00PATRVLLA TOLA Pr. Sta. María
18:30DANZARIVM, A CARGO DA APA DO CONSERVATORIO DE DANZA Pr. de Campo Castillo
18:45O CENTVRIÓN RVFVS QVEJOSVS Pr. Maior
19:00IRMANAMENTO DAS TRIBOS CASTREXAS E AS TROPAS ROMANAS Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril das Estantigas)
19:15FAVNO Pr. do Campo
19:30BAVTIZOS CELTAS, A CARGO DA ACOSIACIÓN ILVSIÓN-ARTE Carril das Estantigas (canil)
20:00BACANALIASPr. da Constitvción
20:15SAÍDA DAS TROPAS PARA ACVDIR Á EXPVGNATO Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril das Estantigas)
20:30CASINA DE PLAVTO Pr. Sta. María
20:45BATALLA FINAL ENTRE CELTAS E ROMANOS Pr. de San Marcos
21:15LA FAMES CALAGVRRITANA Pr. Mayor
21:30LIOSTA CASTREXA Pr. do Campo
22:00OS CONTOS DO DEVS PAN Pr. Santa María
22:15AS HISTORIAS DO BARCO Pr. de Campo Castelo
22:30ESPECTÁCULO DE DANZO DO VENTRE - SILHA Pr. de Santa María
22:45ERRANTESPr. Maior
23:00VODAS CELTAS, A CARGO DA ASOCIACIÓN Carril das Estantigas
00:00A VENGAZA DAS AMAZONAS Explanada Pavillon Mvnicipal
00:15NOITE MITOLÓXICAPr. do Campo
00:30O EMBRVXO DA QVEIMADA Pr. Maior
01:00BACANAL, A CARGO DA ASOCIACIÓN ALAS Pr. Santa María
01:30BRENGA CELTA, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO Pr. de o Cantiño
23:00 - 03:00ANIMACIÓN NA RVAcomprar trajes arde lucus